fbpx
Skip links

מחקר פיילוט: תוצאות

לפניכם תוצאות מחקר זהות יהודית-גארוגית, שנערך במרץ 2020, במסגרת הכנה למחקר סוציולוגי נרחב.

את המחקר ערכה הקרן לפיתוח יהדות גאורגיה באמצעות ערוצי המדיה החברתית. אין זה מחקר מקצועי, כי אם פיילוט ומבוא למחקר הנרחב.

<