fbpx
Skip links

מתחילים!

יוצאת לדרכה קרן חדשה לפיתוח קהילות יהודי גיאורגיה שתתמקד בתמיכה ביוזמות בתחומי חיי קהילה, פעילות לצעירים ועזרה לנזקקים כל אנשי העדה הגיאורגית. מה זה? ולמה זה טוב?

כל מה שחשוב לדעת בקיצור

ארגון חדש קם בהמשך לפעילות ״איגוד רבני יהדות גיאורגיה״ ובנשיאותו. עיקר ההתחדשות תתבטא ב שניים:
א. פתיחת שערים בפני כל בני העדה וכל הפועלים למען בני העדה.
ב. תמיכות תחולקנה ע״פ מכרזים פתוחים. הגוף המחליט, ״ועדת התמיכות״, יורכב מאנשים נכבדים, שלא קשורים לקבלת מענקים.

ב1 ינואר 2020 הקרן יוצאת לדרכה. כאן המקום לסקירה מקיפה לתכניות הארגון.

העדה

בשם זה אנחנו מכנים את קהילת יהודי גיאורגיה ויוצאי גיאורגיה שחיים היום בכל מדינות העולם. העדה מונה עשרות קהילות ובתי כנסת, מאות יוזמות תרבותיות, חברתיות, דתיות ועוד, אלפי יוזמים ומתנדבים שחושבים ופועלים למען פיתוח העדה.

העבר

מבט מהיר אל ההיסטוריה של הארגון שלנו: חכם משה מיכאלשווילי ז״ל הקים את ״איגוד רבני יהדות גיאורגיה״ וקיבל את תמיכתו של הנדיב מר מיכאל מירילשווילי ואת של יצחק בנו. בשנת 2019, לפני שנה, ״האיגוד״ החל בשדרוג מבנה ארגוני למען פתיחת שעריו לכל העדה. וכך קמה ״הקרן״, קרן פיתוח קהילות יהודי גיאורגיה.

הצרכים

לתת מענה לצרכי העדה, לאנשים בשטח – זאת המטרה הסופית. במשך שנה אחרונה למדנו, שאלנו וקיבלנו מאות פניות. תוך כדי המשך לימוד ומיפוי הצרכים, ניגשים ליישום מועשרים בחכמת הרבנים שיהיו החל מעכשיו בנשיאות כבוד של הארגון, בנסיון של הצוות המקצועי ובמשאבים של אנשי הפילנתרופיה של העדה.

היגאוגרפיה

רוב העדה נמצא בארץ, אבל אחוז ניכר מתגורר בחו״ל, לכן נתמקד בכל המקודים: גרוזיה, רוסיה ומדינות חמ״ע, אירופה וארה״ב.

קהילות כגרעין

כגרעין העדה אנחנו רואים את חיי הקהילות ונתמקד בטיפוח חיים קהילתיים.

התחומים

מתוך רצון לפיתוח יעיל, התמקדנו במספר תחומים, שנרחיב אותם צעד אחרי צעד תוך כדי התפתחות ארגוננו. לראש לראשונה מתמקדים ב:
א. חיי קהילה: פעילות חברתית, חיי בתי כנסת ושמירת המסורת מתוך לימוד תורה.
ב. צעירים: פעילות חינוכית בגילאי בית ספר והשכלה גבוהה.
ג. נזקקים: עזרה לחלשים, שאותה נחלק לשני כיוונים: תמיכה כספית באלה שלא מסוגלים לעבוד, ובעיקר בהכשרה מקצועית ועזרה במציאת תעסוקה למי שכן מסוגל.

המכרז

הצעד הראשון בשנת 2020 יהיה מכרז פתוח, בו נחלק 10 חבילות תמיכה בתקציב של עד $10,000 בשנה ליוזמות בשלושת התחומים הנ״ל. כל בן העדה או פועל למען בני העדה יוכל להגיש מועמדות. במשך שנה נצא בעוד כמה מכרזים.

השקיפות, ההגינות והצדק

את טובי המועמדים תבחר ״ועדת תמיכות״ שתורכב מבני העדה הדגולים ומאנשי מקצוע בעולם הפילנתרופיה, בעלי שם עולמי. ועדה זו תדווח לציבור בשקיפות מלאה: מי נבחר ועל איזה בסיס נבחר. כך שלא ישארו ספקות בעניין.

זאת תהיה דרך העבודה שלנו בכל התחומים: הגינות ושקיפות. איך זה יתבצע בדיוק ומה תכל׳ס נדרש לזכיה במכרז? תדעו זאת מתוך המאמר העתידי שלנו ״במי תומכת הקרן לפיתוח?״ עקבו אחרינו!