fbpx
Skip links
אודות

הקרן לפיתוח יהדות גאורגיה

הקרן לפיתוח יהדות גאורגיה, (בנשיאות איגוד רבני יהדות גאורגיה) התחילה לעבוד בינואר 2020.

עוד

מאחדים

את קהילות יהודים ממוצא גאורגיבארץ ובכל העולם

הכתובת האחידה

נקודת מפגש של תורמים ויוזמות קהילתיות

שיווק

פעילות מדיה מאסיבית לעיצוב זהות עצמית וגאוות יחידה של יהודי גאורגיה

פרויקטים

תמיכה בפעילות הקהילות

8 פרויקטים
219 משתתפים

פרויקטים לצעירים

15 פרויקטים
570 משתתפים

תמיכה בנזקקים

128 משפחות

יחסי ציבור ומדיה
כלי לדו-שיח ישיר עם הקהל
1,5
מיליון
חשיפה לקהל (2019)
200
אלף
תגובות הקהל (2019)
+9
אלפים
עוקבים
רוסית גאורגית עברית
1967

עלייתו של חכם משה לארץ הקודש

1969

העלייה הגדולה של יהדות גאורגיה
הוראתו של הרבי מליובאוויטש לדאוג ליהודי גאורגיה בארץ ישראל

1979

נפתחו בארץ כוללים, בתי ספר, בתי כנסת ומקוואות של יהודי גאורגיה

2002

הוקם הארגון “מרכז תורה וחסד”

2012

הוקם “איגוד רבני יהדות גאורגיה” בתמיכתה הנדיבה של משפחת מירילשווילי

2019

פתיחת הקרן לפיתוח יהדות גאורגיה – עידן חדש עבור העדה הגאורגית בארץ ובעולם

חכם משה מיכאלשווילי

חכמתו ופעילותו למען הציבור שינו את פני הקהילות שלנו, סביבו החל להתפתח הארגון

חכם רפאל אלאשווילי

הדרכתו וחכמתו שימשו השראה למיזמים ולמעשי חסד רבים במשפחתנו הגדולה

מיכאל ויצחק מירילשווילי

מהתורמים העיקריים ומקור ההשראה שלנו.הודות לתמיכתה הנדיבה של המשפחה היקרה החל הארגון שלנו בשיתוף פעולה בין-קהילתי גדול

מיכאל מירילשווילי
תורם ראשי ומקור השראה

רבי יעקב גאגולשווילי שליט״א
הרב הראשי לעדה הגארוגית בארץ ובעולם

הר’ אברהם אג’׳יאשווילי
סגן הרב הראשי

יוסף חרסונסקי
מנכ”ל הארגון

מה חשוב לנו?

עקרונות עבודה

משקיעים בעדה

משקיעים במשפחה

משקיעים בעתיד

משקיעים בדור הצעיר: ילדים, נוער, סטודנטים. מגדלים דור צעיר, מצליח ונאמן למסורת

שקיפות

מגייסים ומנהלים משאבים ביעילות

פתיחות

פתוחים לשיתוף פעולה עם כל אחד שמחפש את טובת העדה

אמינות וכבוד

נשיאות הרבנים אחראית על כך שכל דבר ייעשה לפי רוח התורה והמסורת

בואו להיות חלק מהקרן!

הצטרפו לעתיד!

תצטרפו היום – השפיעו על מחר!