fbpx
Skip links

מעצבים את עתידה של העדה הגיאורגית

קהילות חזקות, עדה חזקה!

מזמינים אנשי וארגוני פילנטרופיה להצטרף

שלוש אפשרויות הצטרפות

שדרוג

מלמדים את עובדי עמותות ואת בעלי יוזמות חברתיות להציג את עצמם עדכני בעולם המודרני ולעבוד לפי הסטנדרטים הגבוהים.

גיוס משאבים

מלמדים למצוא מקורות מימון נוספים. עמידה בסטנדרטים שלנו פותחת דלתות לקבלת תמיכה בארגונים פילנטרופיים אחרים.

בקרת איכות

עובדים לפי מדדי הצלחה מדידים ומשדרגים את הנתמכים.

חלוקת תקציב

| כללי

70
%
קרן תמיכות
30
%
פיתוח ופרויקטים גלובליים

קרן

37
%
קהילות
26
%
תמיכה בנזקקים
37
%
פעילות עם צעירים
הקרן

איך אפשר להצטרף?

תמיכה יעודית

תרומתכם תופנה בדיוק לאותו פרויקט או תחום שנראה לכם חשוב.

תרומה לקופת הקרן

תרמו לקופה הכללית וכספי תרומתכם יתחלקו פרופורציונלית לתמיכה בכל הפרויקטים החדשניים והטובים שלנו.

משקיף

רוצים קודם להכיר מבפנים את דרכי העבודה שלנו ולודא שהצהרות תואמות את היעילות והחדשנות? הצטרפו כמשקיפים ואז תחליטו, האם תרצו להיות שוטפים!

לפרטים

מעוניינים לדעת יותר?

תזמינו את המנכ״ל שלנו לפגישה לקבלת מידע 100% מפורט ושקוף